image1

Vårdnadstvist & vårdnad om barn

Vid en skilsmässa eller separation där det finns gemensamma barn ställs ofta föräldrarna inför frågan om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam, vem som ska vara boendeförälder samt vem ska vara umgängesförälder. Som ett första steg är det bäst att kontakta familjerätten för att boka in ett samarbetssamtal.

En vårdnadstvist är en känslig process för alla inblandade, vilket gör att det oftast inte går att lösa den på ett enkelt sätt via familjerätten. I så fall kan det vara bra att ta hjälp av en jurist för att få stöd och hjälp med att föra sin talan.

Vid en vårdnadstvist skall barnets bästa i förhållande till föräldrarnas lämplighet, samarbete och barnets vilja beaktas. Utgångspunkten är att gemensam vårdnad är bäst för barn, men om föräldrarna har så pass svåra samarbetsproblem som drabbar barnet eller om en förälder är olämplig, kan det vara bättre för barnet att en förälder anförtros ensam vårdnad.

Beroende på hur komplicerad vårdnadstvisten är, kan tvisten ta allt från sex månader till två år.

Rättsskyddet i din hemförsäkring täcker upp till 80 % av kostnaderna för att anlita en jurist. Om du inte har hemförsäkring finns det möjlighet att få rättshjälp. Beroende på inkomst, kan din avgift bli så låg som 2 % av den totala kostnaden. Till skillnad från andra civilrättsliga mål så ansvarar respektive part i ett familjerättsligt mål för sina egna rättegångskostnader. Det betyder att du som klient aldrig behöver oroa dig för att få betala för motpartens ombud.

Fler frågor? Hör av dig till oss!