image1

Om Selena-Liora, jurist specialiserad på vårdnad och umgänge med barn

Selena-Liora Svillar fullgjorde sin juristutbildning vid Stockholms universitet 2005. Hon arbetar främst som processjurist och har särskild erfarenhet av vårdnads- och umgängestvister. 

Hon har mer än 16 års processvana inom familjerätt och har erfarenhet av att handlägga väldigt komplexa ärenden. Selena-Liora har en bakgrund som chefsjurist på en annan juristbyrå där hon i många år ansvarade för ett team av jurister. Hon har därmed ansvarat för juristernas utbildning samtidigt som hon har haft ett omfattande personalansvar. Hon ingick i företagets ledning och var även rekryteringsansvarig.

Selena-Liora är författare till boken ”Allt du behöver veta om vårdnadstvister, praktiska råd för en lyckad process i domstolen”.

Selena-Liora står för fair play, ger dig stöd och står vid din sida tills resan fullbordas. Hon är övertygad om att vi tillsammans kan göra världen bättre.

Crescendo juristbyrå Stockholm

Crescendo Juristbyrå är en modern och nytänkande, humanjuridisk byrå specialiserad på familjerätt och målsägandebiträdesuppdrag. Vårt arbete präglas av fair play, integritet, lojalitet men framför allt fokus på kvalitet. Byrån kännetecknas av sitt stora engagemang och genuina intresse för barnens bästa samt konfliktlösningar mellan föräldrar.

Crescendos verksamhet bedrivs utifrån grundläggande kärnvärden såsom flexibilitet, tillgänglighet och skyndsamhet. Byråns styrka bygger på specialistkompetens inom human juridik efter många års erfarenhet samt en mycket stor processvana. Denna erfarenhet av rättegångar ger dig som klient trygghet och förutseende såväl före som under och efter rättegången.

Förutom vårdnad, boende och umgänge med barn hjälper vi dig med frågor om du har blivit utsatt för brott. Crescendos huvudkontor ligger i Stockholm men vi åtar oss uppdrag i hela Sverige.